Thumb 7f0a844b3c43cdac762758a026086e8c58419daa

Babs van Geel

Ik collecteer omdat ik van dichtbij heb meegemaakt wat eenzaamheid met je kan doen ÉN dat we eenzaamheid ook daadwerkelijk kunnen aanpakken! Samen. Ik zet me al 8 jaar in om onze ouderen de aandacht te geven die zij verdienen. Juist nu, in corona tijd, hebben zij onze aandacht meer dan ooit nodig. Iedere euro betekent veel voor ons. Help je mij mee?
0 donateurs
€ 0 ingezameld