Thumb 01cc1234a740603b78d8da8d6564562a32baed93

Team De Bilt ❤️

Ik collecteer omdat vandaag de week van de Eenzaamheid start. Eenzaamheid verzachten bij onze ouderen in De Bilt, daar zetten we ons met heel ons hart voor in. Delen is lief, meehelpen fantastisch en iedere donatie, klein of groot, geweldig! Dank voor jouw steun❤️
1 donateur
€ 15 ingezameld